Er du en av oss?

Tanken på å forlate moder jord, dra opp i et fly, for så noen minutter senere å kaste seg ut av det, er utelukket for mange, skremmende for andre og herlig pirrende for resten av oss.

Om du er en av oss, ønsker vi deg velkommen til fallskjermhoppernes verden!

Hvordan blir jeg fallskjermhopper?

For å hoppe fallskjerm på egen hånd i Norge, må du ta et fallskjermkurs. Fallskjermhopping i Norge er regulert av fallskjerm seksjonen i Norges Luftsportsforbund.

I Grenland Fallskjermklubb utdanner vi fallskjermhoppere etter det som kalles AFF - Accelerated Free Fall modellen. Dette er den mest effektive måten å få fallskjermsertifikat på.

Hvem kan være med på et fallskjermkurs?

Alle med normal fysisk form kan starte på fallskjermkurs fra de er fylt 18 år (16 år med samtykke fra foreldre/foresatte).

Du må ha godkjent legesjekk for fallskjermhopping for å kunne delta på kurset. Legesjekken gjøres hos fastlegen din i henhold til dette legeskjemaet. Ferdig utfylt og godkjent legeskjema medbringes på første kursdag. Maksvekt er ca. 95 kg.

Kursprogresjon

Vårt fallskjermkurs er delt inn i 8 nivåer. Du starter på nivå AFF 1 og må utføre et godkjent fallskjermhopp for å gå videre til neste nivå. Hvert nivå har en rekke krav som må tilfredstilles. Du vil få både teoretisk og praktisk opplæring før hvert enkelt nivå. Dersom fallskjermhoppet vurderes underkjent kan du forsøke på nytt. Du går ikke videre til neste nivå før det nivået du er på er godkjent.

Nivå AFF 1 til AFF 3 utføres sammen med 2 instruktører.
Nivå AFF 4 til AFF 7 utføres sammen med 1 instruktør.
Nivå AFF 8 utføres alene, men med tett oppfølging av en instruktør.
Du blir værende på nivå AFF 8 inntil alle krav for å få fallskjermsertifikat er oppfylt.

Krav til fallskjermsertifikat

Bestått nivå AFF 1 til AFF 8
Utført minimum 20 godkjente fallskjermhopp.
Bestått fallskjermpakkekurs med tilhørende utstyrsleksjon.
Bestått A-sertifikatkurs.
Bestått teoriprøve.

Priser

Realisere en drøm? Mestre frykt? Utfordre grenser?
Sett farge på hverdagen - kom og lek med oss!

{{item.Description}}

Kontakt oss for pris:

kurs[at]frittfall.no eller send oss en melding via acebook

Har du hoppet tandem i år? Hvis det er innenfor samme kalenderår, spør oss om rabatt!

Hva er inkludert i et fallskjermkurs?

Prisen for Fallskjermkurs inkluderer ditt første fallskjermhopp, og alt du må vite for å gjennomføre det på en trygg og sikker måte. Du hopper sammen med to instruktører, dette hoppet er det vi kaller for AFF 1.

Du starter med et teorikurs. Dette tar normalt en helg og er veldig intensivt. Her vil instruktør og hjelpeinstruktører gå gjennom både teori og øvelser på bakken.

Du får en egen loggbok og du får låne alt fallskjermutstyr du trenger. Prisen inkluderer også medlemskap i Grenland Fallskjermklubb, medlemskap i Norges Luftsportsforbund, forsikring og bladet Frittfall. I tillegg lærer du også å pakke fallskjerm på egen hånd og du får et A-sertifikat kurs som du skal ha når du har hoppet litt på egen hånd (etter AFF nivå 8).

Pakking av elevutstyr er inkludert i prisen på alle hopp på nivå AFF 1-7 (også omhopp). Fra nivå AFF 8 forventes det at elevene begynner å pakke selv

Hvor mye koster det å bli selvstendig fallskjermhopper?

Du blir selvstendig fallskjermhopper når du får A-sertifikat. Kjapt forklart så kan du få det når du har bestått teori, lært å pakke fallskjerm og gjennomført 20 godkjente hopp.

Hvis du får godkjent alle hopp du gjør, kan prisen bli
Fallskjermkurs + 2 hopp på nivå AFF 1-3 + 4 hopp på nivå AFF 4-7. Du betaler etterhvert som du gjør hoppene. Men om du skal sammenligne vår pris mot andre klubber, er det gjerne denne summen du sammenligner. Ta kontakt om du syntes det er forvirrende! I tillegg kommer minimum 13 godkjente hopp på nivå AFF 8.

Når du kommer til nivå AFF 8 hopper du normalt alene, men du har med en instruktør som sjekker utstyr og følger med når du hopper ut av flyet. På AFF 8 skal du etterhvert gjøre 2-3 hopp med bestemte oppgaver, da må du ha med en instruktør for å godkjenne at du gjør oppgavene slik du skal. Du betaler da vanligvis for instruktør.

Kom og lek med oss

“For once you have tasted flight you will forever walk the earth with your eyes turned skywards, for there you have been and there you will long to return.”

Leonardo Da Vinci

A leap of faith

Courage

Fall in love

Passion

Somehow everything will fall into place

Embrace

Sikkerhet

All fallskjermhopping i Norge er regulert av Fallskjermseksjonen i Norges Luftsportsforbund.

Vi er en idrettsklubb basert på frivillig innsats og dugnadsarbeid. Vår organisasjon og operative drift drives forskriftsmessig etter regler og retningslinjer fra Norges Luftsportsforbund (NLF), Luftfartstilsynet (LT) og Norges Idrettsforbund (NIF).

Vår hovedinstruktør, som er godkjent og utdannet via NLF, må hvert år søke operasjonstillatelse. Dette er grunnlaget for vår drift.

Hvem som kan hoppe, når vi kan hoppe, hva slags vær vi kan hoppe i, hvilket utstyr vi kan bruke, hvor ofte utstyret må kontrolleres, hva vi kan gjøre i lufta, hvor vi kan lande, hvem som kan fly osv er alt regulert via NLF og LT.

I tillegg har også NIF et regelsett vi forholder oss til, blant annet vår nulltoleranse til bruk av alkohol, doping eller andre rusmidler; Ikke bare for de som skal hoppe i fallskjerm, men for alle som oppholder seg på vårt hoppfelt når vi har aktivitet.

Alle våre instruktører er utdannet via Norges Luftsportsforbund. For å bli instruktør stilles det strenge krav til både personlige egenskaper, fallskjerm erfaring, dyktighet, og kunnskap om materiell, rutiner og regler.

Instruktørene følges nøye opp av NLF, både via aktivitet, rapportering og fagseminarer.

Det er også strenge krav til hva slags fallskjermutstyr vi kan bruke, og både det og elevseletøy må kontrolleres og vedlikeholdes jevnlig av spesialutdannet kontrollør.

Om du ønsker å sette deg nærmere inn i regler og bestemmelser kan du se F/NLF sin håndbok og materiellhåndbok.